Attentietegels

De Stichting Uden in Geschriften geeft doorgaans boeken uit, meestal in een vrij kleine oplage van 200 tot 400 stuks. Op iniatitief van bestuurslid Luciën Bressers is er binnen de stichting een Werkgroep Attentietegels in het leven geroepen , dit om bij de inwoners en bezoekers van Uden bestaand en verdwenen erfgoed zichtbaar onder de aandacht te brengen.
In de werkgroep zijn de Stichting Uden in Geschriften en de Stichting Het Uden-archief van Bressers de kartrekkers. Verder zijn de gemeente Uden, de Monumentencommissie en de Heemkunde Kring Uden vertegenwoordigd.

Op elke attentietegel is een titel, een jaartal, een foto en een korte historische beschrijving van de locatie te vinden.
De officiële onthulling van de eerste serie van tien attentietegels vond plaats op 18 september 2019 in samenwerking met de Buurtvereniging Helenastraat, bij de start van de feestelijke activiteiten ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van deze eerste Udense buurtvereniging.

 

Inèz van Tienoven-van Hoof en Luciën Bressers bij de onthulling van de attentietegel in de Helenastraat bij "Huize De Roos". 
Het is de bedoeling om met behulp van subsidie en sponsoring door instellingen, bedrijven en particulieren in de nabije toekomst meer tegels te plaatsen, niet alleen in Uden maar ook in de kerkdorpen Volkel en Odiliapeel.
Op dit moment is een nieuwe tegel te adopteren voor 750 euro. De werkgroep van UIG zal uiteindelijk beslissen over het al dan niet plaatsen van een tegel.
 Het idee van het plaatsen van attentietegels komt van architect Steven Woudstra uit Schijndel en ontstond bij het 700-jarig bestaan van Schijndel in 2009.
In deze regio liggen ook attentietegels in Schijndel, Veghel, Erp en Eindhoven.
Meer informatie is te vinden op de website http://attentiestenen.nl/home.
De eerste serie van tien tegels is in het najaar van 2019 geplaatst.

De attentietegel van het treinstation ligt langs de Parallelweg bij de voetgangers doorsteek naar de Losplaats met gezicht richting de JUMBO Supermarkt.

De attentietegel van het politiebureau ligt op de hoek van de Kazernestraat en de Koopmanstraat met het gezicht richting het appartementencomplex Zoggelpoort.

De attentietegel van de bioscoop ligt aan de zuidkant van de Markt voor het pand Markt 25 met het gezicht richting de Scapino.

De attentietegel van het herenhuis van notaris Van Breda en dierenarts Bollen ligt in de Marktstraat ter hoogte van de Oranjepassage met het gezicht richting de Promenade.

De attentietegel van het postkantoor ligt bij de ingang van het restaurant Etenstijd met het gezicht richting de damesmodezaak Ter Horst van Geel aan de overkant van de straat.

De attentietegel van het tramstation ligt op de hoek van de Sint Janstraat met de Kerkstraat voor het restaurant Sami met het gezicht naar de ovekant van de straat richting de speelgoedzaak Top1Toys.
De attentietegel van de synagoge ligt in de Vorstenburg ter hoogte van de huisnummers 19 en 21 met het gezicht naar deze panden.

De attentietegel van "Huize De Roos" ligt in de Helenastraat in het driehoekige plantsoen met het gezicht richting de zonnewijzer.

De attentietegel van brouwerij Schuurmans ligt op de hoek van het Lieve Vrouwenplein aan de kant van restaurant Jambon met het gezicht richting het appartementencomplex in het voormalige College der Kruisheren.

De attentietegel van Huize Sint Jan ligt ongeveer bij de overgang van Huize Sint Jan naar de Carolushof met het gezicht richting Huize Sint Jan.
Wandelroutes:
Hoewel er geen officiële wandelroute is, geven we hier toch een paar suggesties om langs de attentietegels te wandelen.
Route 1:
Start op de Losplaats (treinstation), Botermakrt, Kazernestraat (politiebureau), Julianastraat, Markt (bioscoop), Marktstraat (Notarissticht en postkantoor), Sint Janstraat (tramstation), Vorstenburg (synagoge), Veghelsedijk, Helenastraat (Huize De Roos), Lieve Vrouwenplein (brouwerij) en eindpunt Kerkstraat (Huize Sint Jan).
Deze route kan natuurlijk ook andersom gelopen worden.
Route 2:
Start op de Vorstenburg (synagoge), Veghelsedijk, Helenastraat (Huize "De Roos), Kerkstraat (Huize Sint Jan), hoek Sint Janstraat (tramstation), Marktstraat ( postkantoor en Notarissticht), Markt (bioscoop), Julianastraat, Kazernestraat (politiebureau), Botermarkt, Losplaats (treinstation).
De route kan natuurlijk ook andersom gelopen worden.
In het voorjaar van 2020 zijn er dankzij de ondersteuning van de gemeente Uden vier nieuwe attentietegels vervaardigd. Er zijn twee tegels geplaatst in Uden en een in Volkel. De attentietegel in Odiliapeel wordt na de renovatie van de Oudedijk in 2021 geplaatst.
De tegels zijn niet opgenomen in de hierboven beschreven wandelroutes.

De attentietegel van de oliefabriek van Van der Putten ligt ter hoogte van de Rode Akker met het gezicht naar het appartementencomplex aan de overkant.

De attentietegel van de oude parochiekerk ligt op het Piusplein vlakbij het Mariakapelletje met de richting naar de markering van de plattegrond van de oude kerk onder de bomen.

De attentietegel van de oude parochiekerk en de molen van Van Dieten ligt in Volkel bij het pand Rudigerstraat 26 met het gezicht richting de parochiekerk.

De attentietegel van de noodkerk in Odiliapeel wordt na de renovatie van de Oudedijk in 2021 geplaatst op de splitsing van de Beukenlaan en de Oudedijk met het gezicht richting het plein aan de overkant.
Klik hier om terug te keren naar de pagina Over de stichting.