AVG, Bronvermelding en disclaimer

AVG, Privacy-protocol en SSL cetrificaat.
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Klik hier om ons privacy-protocol in te zien.
Deze website is voorzien van het SSL Certificaat voor veilig gebruik.
Bronvermelding en disclaimer.
Het materiaal op deze website kan typenfouten en feitelijke onjuistheden bevatten.
Er worden regelmatig wijzigingen aangebracht ter verbetering van de kwaliteit.
Verder is er in een groot aantal gevallen getracht om de eventuele rechthebbenden van gepubliceerd materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet.
Dat is niet in alle gevallen gelukt.
Klachten.
Wie meent dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat hem/haar toekomt of zijn/haar (privacy)belangen schaadt, kan dit laten weten door contact op te nemen met het secretariaat van onze stichting.
Het is van belang dat u de volgende zaken daarbij meldt:
* Uw contactgegevens.
* Om welk materiaal het gaat en in welk deel van de website het materiaal is aangetroffen.
* Reden waarom u bezwaar maakt.
* Wat u wilt dat er met dit materiaal moet gebeuren.
Bij een gegronde klacht zal door het bestuur worden bekeken hoe aan de klacht tegemoet kan worden gekomen en/of het materiaal van de website zal worden verwijderd.
Bronvermelding bij gebruik van materiaal van deze site.
De gebruiker mag het werk voor niet-commerciële doeleinden bewerken, kopiëren, verspreiden en doorgeven met als bronvermelding Stichting Het Uden-archief van Bressers.
Voor commercieel gebruik dient toestemming van het bestuur verkregen te zijn.
 Klik hier om terug te gaan naar Over de stichting.