De stichting is er voor iedereen

U en de Stichting Het Uden-archief van Bressers
In 2023 hebben we 560 opvragingen geregistreerd.
In 2022 hebben we 585 opvragingen geregistreerd.
In 2021 hebben we 615 opvragingen geregistreerd.
In 2020 is de corona-crisis blijkbaar een aanjager voor de opvragingen met een recor antal van 646.
In 2019 hebben we aan 588 personen, bedrijven en instellingen gegevens verstrekt.
Dit terwijl de verwachting was dat het na alle herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog, met Vluchtoord Uden, weer terug zou zakken naar het niveau van 2014!
In 2018: 519
In 2017: 529,
In 2016: 526,
In 2015: 560, (dit aantal is vooral te danken aan de herdenking van 100 jaar Vluchtoord Uden)
in 2014: 433,
in 2013: 325,
in 2012: 296,
in 2011: 216,
in 2010: 204,
in 2009: 175.
We doen altijd ons best om uw vragen op een correcte wijze te beantwoorden.
Echter
- soms ontbreekt het even aan tijd,
- soms vergt een goed antwoord simpelweg iets meer tijd,
- soms moeten we u doorverwijzen naar een andere instantie of deskundige en
- soms hebben we helemaal geen antwoord.
De meeste vragen komen binnen via e-mail en het contactformulier op de website.
Verder is het archief op afspraak te bezoeken om de collecties in te zien en/of voor advies en informatie..
Onze voorkeur gaat uit naar de maandag- en woensdagmiddag.
Natuurlijk kunt u een scan of kopie ontvangen van de gezochte gegevens.
Opvragingen door particulieren zijn in principe gratis, maar in bepaalde gevallen kan er een kleine onkostenvergoeding worden gevraagd.
Van enig winstoogmerk is echter geen sprake.
0000130.jpg

Een gedeelte van de collecties van de Stichting Het Uden-archief van Bressers.
De website.
Onze website is een van de belangrijkste kanalen voor wat betreft contact met onze "klanten".
Per jaar komen er inmiddels honderden vragen binnen via dit medium.
Wanneer onze eerste website op internet is geplaatst weten we niet meer.
Het zal rond 2005 geweest zijn dat Dennis Leenman de eerste stappen hiervoor heeft gezet.
Enige tijd later is Bart Jaminon in beeld gekomen en heeft hij onze website aangepast aan de toen geldende eisen.
De oude website die in april 2017 is vervangen.
Tegen het einde van 2016 heeft het bestuur besloten om werk te maken van een nieuwe website.
Deze moest geschikt zijn voor PC, tablet en iPhone.
Uiteindelijk werd in TIPCON, het bedrijf van Bart Jaminon, een perfecte partner gevonden.
De eerste maanden van 2017 is er intensief gewerkt aan de realisatie van de nieuwe website.
Op 26 april is deze uiteindelijk de lucht ingegaan.
Het is de bedoeling dat er regelmatig nieuwe onderwerpen en foto's worden toegevoegd!
Deze website is mede mogelijk gemaakt door de technische en financiële ondersteuning van TIPCON IT SOLUTIONS
Klik hier om terug te gaan naar Over de stichting.