Gooi niets weg

Gooi niets weg!
Te vaak horen we:
"Ha'k dè mar geweete, dè gullie dè bewaort. Toen ons moeder wár gesturve hebbe we unnen hoop bidprentjes weggegojd".
(Had ik dat maar geweten dat jullie  dat bewaren. Toen mijn moeder is overleden hebben we heel veel bidprentjes weggegooid!)
Trouwes nouw ik goed naodenk ... volges mèn hebbe we toen ók unnen hillen album mi foto's mi ut aauw papier mee gegivve; we wisse immes toch nie wie er ammel opstonne."
(Nu ik goed nadenk, realiseer ik me dat we ook een familiefotoalbum bij het oud papier gezet; we wisten immers toch niet wie er allemaal opstonden.)

Ook u heeft waarschijnlijk wel iets dat in onze collecties past zoals bidprentjes of een familie fotoalbum. U doet ons een plezier als we deze gegevens mogen scannen, of kopiëren of als u ze aan de stichting afstaat.
Deze voor u op het eerste oog waardeloze gegevens zijn voor uw en ons nageslacht wel van belang.

Dus GOOI NIETS WEG!
Bel of mail gerust voor een afspraak.
Ons motto is: "As't mar bewaord blèft!""
(Als het maar bewaard blijft!)
Klik hier om terug te gaan naar Over de stichting.