Onze vrienden en donateurs

Vrienden.
Particulieren kunnen vriend van de stichting worden door een bijdrage van minimaal 10 euro per jaar over te maken op onze bankrekening of contant te betalen.
Binnenkomende vragen van vrienden worden met voorrang behandeld.
Er is geen enkele verplichting om deze "vriendschap" jaarlijks te verlengen.
Een éénmalige bijdrage is dus van harte welkom!
Er wordt geen register bijgehouden van onze "vrienden".
Donateurs.
Bedrijven en instellingen kunnen donateur van de stichting worden door een bijdrage van minimaal 50 euro.
Er is geen enkele verplichting om het donateurschap jaarlijks te verlengen.
Elke bijdrage van een bedrijf is dus van harte welkom!
Klik hier om naar het overzicht van onze donateurs te gaan.
Mede dankzij de financiële bijdragen van onze vrienden en donateurs kunnen we onze collecties steeds verder uitbreiden.
Het motto is gebaseerd op het standpunt van Luciën Bressers sr. (1917-1991) die ons geleerd heeft dat je nooit spijt krijgt van iets dat je gekocht hebt, maar wel van iets dat je niet hebt gekocht!
In 2015 hebben we bijna 1.900 euro kunnen besteden.
In 2016 bijna 2.900 euro en in 2017 zelfs ruim 3.600 euro.
Naast de kleine kruimels, zoals boeken, ansichtkaarten en bidprentjes, zijn er in de afgelopen jaren een tweetal bijzonde collecties ansichtkaarten aangekocht. In beide gevallen gaat het over collecties van overleden collega verzamelaars die we al tientallen jaren kennen.
De klap op de vuurpijl was in 2017 de aankoop van een collectie van originele "punten" uit het Vluchtoord Uden. Dit hebben we kunnen realiseren dankzij de bemiddeling van een collega-verzamelaar uit Uden en een extra financiële bijdrage vanuit de familie Bressers.
Meer hierover: elders op deze website in het jaarverslag van de stichting.
In 2018 is voor wat de uitbreiding van de collecties niets bijzonders te vermelden; er is voor 700 euro aangekocht.
In 2019 is er bijna 1.450 euro besteed aan de aanvulling van de collecties, waarvan 1.000 euro aan foto's en ansichtkaarten.
Natuurlijk stellen we al onze collecties inclusief de nieuwste aanvullingen ruimschoots ter beschikking aan diegenen die er belangstelling in hebben.
TIP: donaties zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting, omdat de stichting ANBI goedgekeurd is.
Klik hier om terug te gaan naar Over de stichting.