Onze vrienden en donateurs

Vrienden.
Particulieren kunnen vriend van de stichting worden door een bijdrage van minimaal
10 euro (per jaar) over te maken op onze bankrekening of contant te betalen.
Binnenkomende vragen van vrienden worden met voorrang behandeld.
Er is geen enkele verplichting om deze "vriendschap" jaarlijks te verlengen.
Een éénmalige bijdrage is dus van harte welkom!
Er wordt geen register bijgehouden van onze "vrienden".
Donateurs.
Bedrijven en instellingen kunnen donateur van de stichting worden door een bijdrage
van minimaal 50 euro.
Er is geen enkele verplichting om het donateurschap jaarlijks te verlengen.
Elke bijdrage van een bedrijf is dus van harte welkom!
Klik hier om naar het overzicht van onze donateurs te gaan.
Interessante en boeiende aanvullingen van onze collecties dankzij deze finaciële ondersteuning.
Mede dankzij de financiële bijdragen van onze vrienden en donateurs kunnen we
onze collecties steeds verder uitbreiden.
In 2015 hebben we bijna 1.900 euro kunnen besteden.
In 2016 bijna 2.900 euro en in 2017 zelfs ruim 3.600 euro..
Naast de kleine kruimels, zoals boeken, ansichtkaarten en bidprentjes, zijn er in de afgelopen jaren een tweetal bijzonde collecties ansichtkaarten aangekocht.
De klap op de vuurpijl was in 2017 de aankoop van een collectie van originele "punten" uit het Vluchtoord Uden. Dit hebben we kunnen realiseren dankzij de bemiddeling van een collega-verzamelaar uit Uden en een extra financiële bijdrage vanuit de familie Bressers.
Meer hierover: elders op deze website in het jaarverslag van de stichting.
Natuurlijk stellen we al onze collecties inclusief de nieuwste aanvullingen ruimschoots ter beschikking aan diegenen die er belangstelling in hebben. 

TIP: donaties zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting, omdat de stichting ANBI goedgekeurd is.
Klik hier om terug te gaan naar Over de stichting.