Stamboomonderzoek in onze regio

Stamboomonderzoek.
Stamboomonderzoek of genealogie is een hobby waarmee een groot aantal mensen een deel van hun vrije tijd invullen.
Internet heeft veel veranderd en voor velen is alleen internet de bron voor hun hobby. Dit is zeker niet altijd de juiste manier om je stamboom uit te zoeken en vast te leggen. Verificatie in de oorspronkelijke bronnen is altijd noodzakelijk, omdat er op internet niet alleen correcte gegevens worden weergegeven.
De gegevens die de officiële archieven publiceren zijn natuurlijk voor 99 % betrouwbaar. Op andere sites kom je vaak fouten tegen, zoals blijkt als je de gegevens controleert.
De Stichting Het Uden-archief van Bressers heeft zowel de scans als Excelsheets van de R.K. Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van de Udense parochie als de Burgerlijke Stand (BS) en het Bevolkingsregister (BR) van de gemeente Uden.
Daarnaast kruipt het aantal bidprentjes, rouwbrieven en rouwadvertenties langzaam maar zeker richting de 20.000 stuks. Een groot aantal hiervan is inmiddels gedigitaliseerd; een geweldige bron voor stamboomonderzoekers waar tientallen keren per jaar gebruik van wordt gemaakt.
Klik hier om naar het opvraagformulier van onze bidprentjescollectie te gaan.
Bidprentjes uit de regio.
In 2007 werd het Veghelse filiaal van het BHIC ontdaan van de archieffunctie en gereduceerd tot een bezoekadres.
Toevallig waren we daar op bezoek op het moment net voordat dat de archiefvernietiger kwam. Zo hebben we op het laatste moment twaalf archiefdozen met kopieën van bidprentjes uit deze regio kunnen redden van de archiefversnipperaar. In het totaal ging het over ruim 20.000 bidprentjes.
De meeste kopieën zijn van recentere bidprentjes.
Gelukkig zitten er ook honderden oudere exemplaren in dit bestand.
Inmiddels hebben enkele vrijwilligers van onze stichting de gegevens van deze bidprentjescollectie ingevoerd in een Excelsheet.
LET OP: de gegevens zijn niet gecontroleerd, dus er zullen zeker fouten in zitten!
Klik hier om dit bestand in te zien of te downloaden.
De cijfertjes (data) zijn niet meer dan een lege kapstok.
Het vastleggen van geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata is slechts de kapstok van je stamboom.
Om de mensen werkelijk tot leven te brengen, moet deze kapstok aangekleed worden met familiefoto's en foto's en informatie over hun de huizen, straten, buurten waar ze gewoond hebben en hun sociale leven.
In de ruim 500 albums met foto's, bidprentjes, krantenartikelen e.d. van de Stichting Het Uden-archief van Bressers kun je zomaar de stukken vinden om deze kapstok aan te kleden.
Klik hier om naar de Collecties van de Stichting Het Uden-archief van Bressers te gaan. 
 De Udensche Courant en de Graafsche Courant.
We willen er nog één bron uitlichten: de Graafsche Courant en de Udensche Courant.
Het is in de huidige tijd nog amper voor te stellen dat de mensen die honderd jaar geleden leefden niet meer wisten dan hun eigen kleine wereldje.
Ik herinner me een anekdote van "ons vaoder" (1917 - 1991). Er zaten jongens van de buurtschappen Bedaf, de Rakt en 't Loo bij hem in de klas die nog nooit een trein hadden gezien. Zelf woonde hij op de Molenheide, naast de spoorlijn van het de NDBSM (het Duits Lijntje), waar dagelijks een aantal treinen voorbij kwamen! De wereld was in die tijd niet groter dan de schoolpad, van huis naar school, en de kerkpad, van huis naar de kerk!
Dit heeft alles te maken met het aankleden van de kapstok van je stamboom.
De Graafsche Courant en de Udensche Courant berichtten in die tijd over de meest onbenullige zaken , die wel een leuke aanvulling kunnen zijn van je stamboom. Vooral in de rubriek "Plaatselijke berichten" vind je vaak opmerkelijke en onbenullige gebeurtenissen.
Dankzij een samenwerking met het BHIC en de HKKU in 2015-2016 heeft de Stichting Het Uden-archief van Bressers de beschikking over de scans van deze kranten.
De Udensche Courant van 24 januari 1925.
We zijn nog op zoek naar een paar vrijwilligers die regesten willen maken van de voor Uden relevante artikelen in deze kranten. Dit is een klus die thuis uitgevoerd kan worden.
Heb je een paar uurtjes per week of per maand tijd over om hieraan mee te werken, neem dan contact op via het contactformulier.
Enkele jaren geleden hebben we een presentatie verzorgd over stamboomonderzoek in deze regio.
Klik hier om een Power Point Presentatie over beginnend stamboomonderzoek in deze regio te downloaden. 
Klik hier om terug te keren naar de rubriek Onze voorouders.