Udenaren tijdens oorlogen en vredesmissies

Het is bekend dat er een aanzienlijk aantal Udense jongens en mannen gediend hebben:
* in het leger van Napoleon en andere vreemdelingenlegioenen
* in de Nationale Militie
* tijdens de Belgische opstand
* als Pauselijk Zouaaf. Klik hier om naar Uitgelicht - Pauselijk zouaven te gaan.
* tijdens de Tweede Wereldoorlog.
* in Vredesmissies als onderdeel van de NAVO.

Daarnaast zijn er een flink aantal Udense burgeroorlogsslachtoffers bekend.
Het is mogelijk dat we hier in de toekomst op deze website meer aandacht aan zullen besteden.
Elke vorm van ondersteuning is welkom.
 Noot: De Stichting Het Uden-archief van Bressers heeft zeven albums met foto's en ander documentatiemateriaal over de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en de bevrijdingsfeesten.
We hebben drie albums over de Pauselijk Zouaven.
Daarnaast hebben we steeds meer digitale gegevens ter beschikking over Udenaren die in diverse krijgsmachten hebben gediend in de 19e, 20e en 21e eeuw.
Klik hier om terug te gaan naar de rubriek Uitgelicht.